Τεχνολογία Clean Diesel

Ο σύγχρονος κινητήρας καύσης γίνεται ακόμα πιο καθαρός και περισσότερο βιώσιμος.

Παρά τις εξελίξεις σε εναλλακτικές τεχνολογίες όπως υβριδικές ηλεκτρικές, πλήρως ηλεκτρικές και λύσεις υδρογόνου, ο πετρελαιοκινητήρας θα παραμείνει η κύρια κινητήρια γραμμή για επαγγελματικά οχήματα για το άμεσο μέλλον. Προς το παρόν, κανένας άλλος τύπος κινητήρα δεν είναι τόσο αποδοτικός, οικονομικός και αξιόπιστος.

Βελτίωση απόδοσης του ντίζελ κινητήρα

Μέσω της χρήσης προηγμένων τεχνολογιών και συστημάτων ψεκασμού καυσίμου για τη αντιμετώπιση των εκπομπών καυσαερίων, οι σύγχρονοι πετρελαιοκινητήρες είναι πολύ «καθαροί». Στην πραγματικότητα, οι εκπομπές που εξέρχονται από την εξάτμιση δύσκολα ανιχνεύονται.

Η DAF θα συνεχίσει να βελτιώνει και να βελτιστοποιεί τον κινητήρα ντίζελ, μεταξύ άλλων με στόχο την επίτευξη ακόμη μεγαλύτερων μειώσεων των εκπομπών. Επιπρόσθετες βελτιώσεις μπορούν επίσης να αναμένονται ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης νέων τύπων καυσίμων, όπως το Hydro-treated Vegetable Oil (HVO) και το Power to Liquid.

Χημικά επεξεργασμένα φυτικά έλαια

Power to Liquid

Τεράστιες μειώσεις των εκπομπών NOx και αιθάλης

Είναι χρήσιμο να σταματάμε κάθε τόσο και να εξετάζουμε τα εντυπωσιακά επιτεύγματα που έχουν ήδη υλοποιηθεί, όσον αφορά τα φορτηγά και τις εκπομπές αερίων. Οι εκπομπές οξειδίου του αζώτου, ενός σύγχρονου φορτηγού με κινητήρα ντίζελ Euro 6,  είναι απίστευτα χαμηλότερες κατά 95% από αυτές ενός παρόμοιου φορτηγού πριν από 25-30 χρόνια. Και οι εκπομπές σωματιδίων μειώθηκαν ακόμη περισσότερο κατά 97% – την ίδια περίοδο.

Με λίγα λόγια:

Ένα φορτηγό Euro 1 που κατασκευάστηκε το 1994 παράγει την ίδια ποσότητα ΝΟx με 20 σύγχρονα φορτηγά.

Και όσον αφορά τις εκπομπές σωματιδίων: ένα φορτηγό Euro 1 από το 1994 είναι τόσο ρυπογόνο όσο 35 φορτηγά που κατασκευάστηκαν σήμερα.

Και τι γίνεται με το CO2;

Η πιο πρόσφατη γενιά φορτηγών DAF δεν είναι λιγότερο από 20% πιο αποτελεσματική από τους προκατόχους τους πριν από 20 χρόνια. Και σε αυτήν την περίπτωση, 20% λιγότερη κατανάλωση καυσίμου μεταφράζεται άμεσα σε μείωση κατά 20% των εκπομπών CO2.

Σχετικές πληροφορίες

Ηλεκτρικά οχήματα

Τεχνολογία μηδενικών εκπομπών για διανομή εντός πόλης.

Υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα

Συνδυάζοντας τα καλύτερα και των δύο κόσμων: ηλεκτροκίνητο στις αστικές περιοχές και καθαρή τεχνολογία ντίζελ οπουδήποτε αλλού.

Υδρογόνο

Μια μακροπρόθεσμη επιλογή για την τροφοδοσία φορτηγών.