Η REVOIL επιλέγει DAF

Η REVOIL επιλέγει DAF, με βασικά κριτήρια την αξιοπιστία και τη μέγιστη αποδοτικότητα καυσίμου.   Το DAF CF διαθέτει μία σειρά από χαρακτηριστικά που διασφαλίζουν υψηλά επίπεδα ασφάλειας και συμβάλουν στην εξοικονόμηση καυσίμου και την οδηγική άνεση. Το DF CF, το ποιο ευέλικτο φορτηγό της αγοράς, παραδόθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Η REVOIL ιδρύθηκε το 1982 με κύρια δραστηριότητα την εμπορία πετρελαιοειδών προϊόντων. Εφαλτήριο αυτής της δραστηριότητας αποτέλεσαν οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων, στη Χίο.  Έτος σταθμό για την πορεία και την εξέλιξη της Εταιρείας αποτελεί το 1995, χρονιά κατά την οποία η Εταιρεία εξαγοράζεται από τους σημερινούς μετόχους. Με την εξαγορά της Εταιρείας, το Μάιο του 1995, οι νέοι μέτοχοι θέτουν ως κυριότερους στόχους την ενδυνάμωση της Εταιρείας στον κλάδο εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων μέσω της ανάπτυξης δικτύου πρατηρίων, την αύξηση του μεριδίου αγοράς, την επέκταση και εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διανομής υγρών καυσίμων στη Χίο, την αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμό του συνόλου των διοικητικών υπηρεσιών, καθώς επίσης και τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας.

Η πολιτική προσέλκυσης νέων πρατηρίων στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο εμπορίας πετρελαιοειδών, αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποτελεσματική και η Εταιρεία από το Μάιο του 1995 έως σήμερα έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο που ξεπερνά τα 500 πρατήρια

Το DAF CF διακρίνεται για την κορυφαία αξιοπιστία, την αντοχή, την οικονομία καυσίμου, την αποδοτικότητα καθώς και την απαράμιλλη άνεση για τον οδηγό, χαρακτηριστικά που οδήγησαν τη REVOIL να επιλέξει DAF.