Αποστολή Όραμα και αξίες της ERGOTRAK

Αποστολή
Να προσφέρουμε με μοναδικό τρόπο Εμπειρία, Προϊόντα και Υπηρεσίες που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα εργασίας των πελατών μας, μέσω ενός αποτελεσματικού μοντέλου λειτουργίας, σε όλα τα σημεία επαφής μαζί τους. 

Όραμα
Στην ERGOTRAK μοιραζόμαστε ένα όραμα: να είμαστε η πρώτη επιλογή των πελατών μας, προσφέροντας ¨ξεχωριστή εμπειρία¨ σε προϊόντα και υπηρεσίες με αξιοπιστία, υπευθυνότητα και καινοτομία, εξασφαλίζοντας την πλήρη ικανοποίηση του πελάτη μας. 

Αξίες
Στο πλαίσιο των Αξιών μας αναπτύσσουμε μια κουλτούρα συλλογικής φιλοδοξίας και συνεργασίας, ενθαρρύνοντας την προσωπική ευθύνη για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Παράλληλα, δίνουμε βαρύτητα στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και τον αλληλοσεβασμό.

Επικοινωνήστε με την ERGOTRAK